Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002, LPKC-42

Periods 17.02.2021.-28.02.2021.

Izveidots darbspējīgs iekārtas prototips, kas mēra mastītu, piena plūsmu un temperatūru. Iekārta veiksmīgi notestēta z/s Ābeļi fermā. Izstrādātais prototips ir sagatavots ražošanai. Projekts pabeigts, tā mērķis sasniegts.

Apstiprināts un uzsākts projekts"Iekārtas, kura mēra mastītu, piena plūsmu un temperatūru, pielāgošana tradicionālām slaukšanas iekārtām" Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020. - 28.02.2021.

Sadarbības partneris: z/s Ābeļi

Periods 17.11.2020.-16.02.2021.
Pabeigta prototipa uzlabošana – plūsmas sensors aizstāts uz elektronisko, uzstādīta gaismas un audio indikācija. Turpinās iekārtas testēšana.


Periods 01.09.2020.-16.11.2020.
Veikta piena skaitītāja izvēle, caurplūdes pētīšana, precīza algoritma izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 17.07.2020.-31.08.2020.

Veikta slaukšanas iekārtas testēšana ražošanas apstākļos z/s Ielejas. Izveidota slaukšanas aparāta prototipa darbspējīga konstrukcija, projekts pabeigts./br>
Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 17.05.2020.-16.07.2020.

Sensoru, pievienojuma mezglu, sakaru moduļu iebūvēšana salaukšanas iekārtā. Risinājums nodemonstrēts Latvijas Izgudrotāju Biedrības izstādē Jelgavā MINOX-2020.

Periods 17.03.20.-16.05.20.

Fiziski izgatavota iekārtas "kabatas puse". Tiek veikta datu matemātiska apstrāde, izvietojums uz displeja, programmēšanas darbi.

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 17.11.2019.-16.02.2020.

Izgatavots "govs puses" iekārtas makets, veikta datu sakaru kanāla programmēšana un izmēģināti sakaru kanāli. Rezervēta un apmaksāta dalība pavasara izstādē Rāmavā...


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 1708.2019.-16.11.2019.

Šajā periodā iepirkti materiāli un izprojektēta iespiedplate CAD formātā, iepazīta sistēmarhitektūra programnodrošinājumam, uzsākta montāža pa funkcionālajiem mezgliem. Darbinieki bijuši komandējumā Turcijā slaukšanas iekārtu un rezerves daļu ražotājuzņēmumā..


Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/002

Periods 08.05.19.-16.08.19.

Noslēgti darba līgumi, apstiprināts kontu plāns, www.armiks.eu ievietota informācija par uzsākto projektu, izvietots informatīvais plakāts, veikta tirgus izpēte un pieņemti lēmumi par iegādi, uzsākta aparāta elektroshēmas izstrāde, datormodelējumi.

Projekts : –Nr. 1.2.1.1/18/A/002;
LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS
Projekta mērķis ir:
Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Finansējuma saņēmējs : SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde : CFLA
*Šī projekta ietvaros ar 2019.gada 1.jūliju SIA ''ARMIKS'', uzsāk petniecības projekta ''Jaunas pārvietojamas slaukšanas iekārtas, aprīkotas ar mastiometra sensoru, un piena plūsmas merītāja izstrāde un sagatavošana ražošanai'' realizāciju.


Īstenotā projekta Nr.18-05-A00641-000060
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
“SIA Armiks attīstība un modernizācija” ietvaros:
1.uzcelta ražošanas ēkas jaunbūve – Osīši, Kūku pagasts, Krustpils novads,
2.ierīkoti laukumi,
3.iegādāts aprīkojums un iekārtas
Pin It